full screen background image
 

24.6.2017 - MALÝ STALAK BIKE CUP 2017Pořadatel:

Cycling team Rychnov n.Kn., Palackého 113, 516 01 Rychnov n.Kn.


Start a cíl, prezentace:

sobota 24.6.2017, start 14:00 hodin, Rychnov nad Kněžnou - Hospoda „U Mařenky“ (směr Panská Habrová, Zdobnice), presentace od 13:00


Kategorie, trať závodu:

Nazev kategorievěk odvěk doročníktraťpoznámka
Odrážedla0 let3 let2015-2018 silnice ke koupališti (80m) pouze odrážedla
Naděje0 let4 let2014-2018 silnice ke koupališti (250 m) 
Předškoláci5 let6 let2012-2013 1 okruh pod Altánek a kolem stromu zpět (600 m) 
Přípravka I7 let8 let2010-2011 2 okruhy pod Altánek a kolem stromu zpět (cca 1200 m) 
Přípravka II9 let10 let2008-2009 3 okruhy pod Altánek (cca 2100 m) 
Mladší žáci a žačky11 let12 let2006-2007 4 okruhy pod Altánek (cca 2700 m) 
Starší žáci a žačky13 let14 let2004-2005 5 okruhů pod Altánek (cca 3500 m) 
Kadeti a kadetky15 let16 let2002-2003 5 okruhů pod Altánek (cca 3500 m) 
Maminky malých závodníků3 okruhy  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození !!!!Startovné:

zdarma


Průběh :

pro maximální urychlení závodu bude současně probíhat závod nejmenších na silnici (odrážedla+naděje) a závod starších (kadeti, starší žáci, mladší žáci, přípravka II, přípravka I, předškoláčci) na louce a pod Altánkem

při závodech na silnici ke koupališti (odrážedla + naděje) bude startovat max. 6 závodníků. Startovat se bude po vlnách. Výsledky dle dosažených časů.

při závodech na louce při větší účasti než 12 závodníků bude závod rozdělen do více rozjížděk. Do finále postupuje 12 nejlepších dle časů v rozjížďce.

při účasti malého počtu závodníků v kategorii dojde ke sloučení startu s jinou kategorií

v případě startu dítěte i mezi staršími (v jiné kategorii, než do které patří dle ročníku narození) – start je možný, ovšem mimo pořadí dané katagorie


Předpokládaný rozpis závodu:

13:00

začátek prezentace. přihlásit je možno nejpozději 30 minut před startem závodu.

 

14:00

start Odrážedla

cca v 14:30

start Naděje

 

14:00

start Kadeti, Starší žáci

cca v 14:20

start Mladší žáci

cca v 14:40

start Přípravka II

cca v 15:00

start Přípravka I

cca v 15:20

start Předškoláci

cca v 15:40

start Maminky malých závodníků

cca v 16:00

předpokládaný čas vyhlášení

časy startů jsou orientační!!! záleží na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích


Pravidla:

- platí zákaz pomáhat dětem při vlastním startu a pomáhat při závodě (na silnici mezi závodníky se nikdo nebude pohybovat, rodiče mohou běžet po krajnici)

- pro všechny kategorie je nutno doložit při prezentaci písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

- řazení na startu bude probíhat dle startovních čísel (kdo se dříve odprezentuje, bude mít lepší postavení na startu)

- dále jsou všichni povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie a respektovat je

- na všechny závody je povinná pevná přilba a to ve všech kategoriích !!!

- organizátoři závodu nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jeho návštěvou

- závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím

- za děti na doprovodných atrakcích ručí jejich rodiče (zákonný zástupce)


Doprovodný program (v průběhu celého odpoledne):

- jízdy na terénních čtyřkolkách Lanového parku SpideRS CENTRE

- nafukovací skákací koráb od Bazenu RKINDIGO cycling team RK Stalak Bike Cup